Vajinismus, vagina: (kılıf) ve ismus: (eylem) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuş ağrı ve/veya korkuyla birlikte cinsel birleşmenin mümkün olmadığı ya da oldukça ağrılı olduğu bir bozukluğu tanımlar. Ancak sadece penis değil çoğu zaman parmak, tampon veya jinekolojik muayene için de benzer engel söz konusudur. Bunun yanı sıra vajinismus, bir objenin ya da penisin vajinaya girişinin...

Sosyal fobi kişinin başkalarınca değerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiğince kaçınma davranışları gösterme hali; aşağılanacağı, utanç duyacağı ya da gülünç duruma düşecek biçimde davranacağıyla ilgili sürekli endişe duyma durumu olarak tanımlanabilir. Sosyal fobisi olan kişiler, diğer insanlar tarafından tuhaf, utanç verici veya gülünç olarak değerlendirilmekten kaygı duyarlar. Kendi davranışlarından...

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Sınav Kaygısı Neyle İlişkilidir?  Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir. Sınav Kaygısının...

Kadınlarda görülen cinsel bir işlev problemidir. Vajina girişini çevreleyen pelvis kaslarının istem dışı kasılarak cinsel birleşmede acı ve ağrıya neden olması veya bu sebeple cinsel birleşmenin hiç gerçekleşememesi şeklinde tanımlanabilir. Vajinismusun esas nedeni psikolojiktir. Genç kızlara ergenlik çağından itibaren cinselliğin ayıp, kötü ve günah olarak anlatılması, kızlık zarının öneminin abartılması ve ilk birleşmenin acı veren,...

Yaşamın normal akışı içinde birçok iniş çıkışları,bazen köklü uyum gerektiren devreleri vardır.Okula başlamak,iş aramak,işini kaybetmek,emekli olmak,yakınını yitirmek gibi.Bunlara genellikle kişilerin çabalarıyla veya kendiliğinden Sorun Nedir? Güçlük Nedir? Yaşamın normal akışı içinde birçok iniş çıkışları,bazen köklü uyum gerektiren devreleri vardır.Okula başlamak,iş aramak,işini kaybetmek,emekli olmak,yakınını yitirmek gibi.Bunlara genellikle kişilerin çabalarıyla veya kendiliğinden çözümlendikleri için, \”yaşamın normal güçlükleri\”...

Oyun terapisi yöntemiyle çocukların kendilerini daha iyi ifade etmesine olanak sağlanır. Çocuk bu yöntemle; baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Deneyimsel oyun terapisi; Davranım Bozukluğu (Conduct Disorder), Travma ve Travmatik Stres, Karşıt Gelme Bozukluğu, Kaygı Bozukluğu, Dışa Atım Bozuklukları (Elimination Disorders), Somataform Bozukluk, Uyum ve Davranış Bozuklukları, Gelişimsel Problemler, Yeme Bozuklukları, Disfonksiyonel...

Çocuklar yetişkin birey durumuna gelip kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar çok hızlı seyreden gelişim evrelerinden geçerler. Herbir gelişim evresi, bir önceki gelişim evresindeki kazanımlar üzerinde şekillenir. Genetik ve ruhsal miraslardan, çevresel ve ailevi deneyimlerden elde edilmiş olumlu ya da olumsuz tüm malzemelerin eksiksiz kullanıldığı bir yeniden yapılanma sürecidir büyüme süreci. Bu nedenle çocukların ve ergenlerin...

Grup terapileri benzer sorunları yaşayan, belirli sayıda kişinin, bir ya da iki uzman terapistin rehberliğinde, kendilerine ve diğer katılımcılara yardım etmek üzere biraraya geldikleri bir psikoterapi yöntemidir. Grup terapisinde amaç, bireysel terapilerde de olduğu gibi yaşamla gelen güçlük ve sorunları çözme becerileri geliştirmektir. Grup üyeleri hem bireysel, hem de grup ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışırlar....

Aylarca hatta beklide yıllarca büyük gün için hazırlandın, başarılı olabilmek için pek çok şeyden fedakarlık ettin, birkaç saatlik sınavda yaşayabileceğin heyecan ve stresin bütün emeklerini boşa çıkarmasına izin verme O sizi kontrol etmeden siz onu kontrol etmelisiniz. Sınav kaygısı ve stres öğrencilerimizin yaşadığı en büyük sorun. peki, sınav esnasında tansiyon bozuklukları, terleme, titreme, baş dönmesi,...

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi her zaman sadece tek tek bireyleri konu almaz, zaman zaman incelenen tüm bir ailenin etkileşimsel meseleleri zaman zamansa incelenen bir çiftin birbiriyle olan ilişkisindeki bazı sorunların ruh sağlığı temelindeki kökleri olabilir. Ruh-zihin sağlığına dair sorunların psikolojik, sosyolojik veya...