Grup Terapisi

Grup terapileri benzer sorunları yaşayan, belirli sayıda kişinin, bir ya da iki uzman terapistin rehberliğinde, kendilerine ve diğer katılımcılara yardım etmek üzere biraraya geldikleri bir psikoterapi yöntemidir. Grup terapisinde amaç, bireysel terapilerde de olduğu gibi yaşamla gelen güçlük ve sorunları çözme becerileri geliştirmektir. Grup üyeleri hem bireysel, hem de grup ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışırlar. grup terapisinde terapist grubun türüne ve yapısına göre katılımcıların kişisel gelişimlerini desteklerken yeterli bir zaman içinde gruptaki her bireyin kendisi olmalarına katkıda bulunacaktır Grup üyeleri karşılıklı onaylama ve iç gözlem yoluyla kendi duygulanım ve davranışlarının kişisel ilişkilerine yansıyan etki ve sonuçlarının farkına varırlar. Geçmişte bir dizi problemler yaşayan ve bunların ardından reddetme ya da reddedilmeyle karşılaşan bir birey yalnızlığını ve yaşadıklarını diğerleri açısından yorumlamayamamıştır Terapi grubu tam bir geri bildirim içinde destekleyici yönüyle böylesi bir farkındalığa imkanlar sunar . Kendi iç dünyamı yalnızca ben değiştirebilirim, Değişmekte bir tehlike yoktur, Gerçekten istiyorsam değişmem gerekir,Değişebilirim ve bu iyi bir şey Kabulunu oluşturmak hedeflenir … Grup terapileri, bireysel hipnoterapi ile birlikte yürütülebilir. Özellikle hipnodramalar sayesinde oluşturulmaya çalışılan yeni kişiliğin ilk sınama ve deneme laboratuvarı bu grup terapileri olabilir. Kişilerarası bir etkilenme ve öğrenme süreci olan grup terapisinde beklenen etkiler ve yararları şu ana başlıklar altında incelemek mümkündür.; bireylerin kendi sorun ve yaşantılarını, başkalarının da yer aldığı, güvenli bir ortamda ortaya koyarak; •deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını, •birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini, •birbirlerini model alarak yeni sosyal beceriler edinmelerini, •farklı kişilerle etkileşime geçerek farklı tutum ve davranışlar edinmelerini, •bunları grup içinde deneme-sınama fırsatı bularak kendi yaşamlarına aktarmalarını sağlar.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.