Oyun terapisi yöntemiyle çocukların kendilerini daha iyi ifade etmesine olanak sağlanır. Çocuk bu yöntemle; baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Deneyimsel oyun terapisi; Davranım Bozukluğu (Conduct Disorder), Travma ve Travmatik Stres, Karşıt Gelme Bozukluğu, Kaygı Bozukluğu, Dışa Atım Bozuklukları (Elimination Disorders), Somataform Bozukluk, Uyum ve Davranış Bozuklukları, Gelişimsel Problemler, Yeme Bozuklukları, Disfonksiyonel...

Çocuklar yetişkin birey durumuna gelip kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar çok hızlı seyreden gelişim evrelerinden geçerler. Herbir gelişim evresi, bir önceki gelişim evresindeki kazanımlar üzerinde şekillenir. Genetik ve ruhsal miraslardan, çevresel ve ailevi deneyimlerden elde edilmiş olumlu ya da olumsuz tüm malzemelerin eksiksiz kullanıldığı bir yeniden yapılanma sürecidir büyüme süreci. Bu nedenle çocukların ve ergenlerin...